Умовні знаки топографічних карт

Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення

Ø починається з читання карти, тобто уявлення реальної місцевості за її графічним зображенням. Основний принцип вивчення місцевості – від загального до детального. Щоб отримати загальне уявлення про місцевість, необхідно оцінити її топографічні елементи і визначити:

Умовні знаки на топографічних картах

Існують об’єкти, споруди, види ситуації, які мають велику протяжність і малу ширину (залізниці і автомобільні дороги, річки та їх притоки, границі, огорожі тощо). На топографічних планах або картах довжина зображується в масштабі, а ширина не в масштабі. Такі умовні знаки інколи виділяють в окрему групу і називають лінійними умовними знаками.

Умовні знаки топографічних карт

66 (175—178). Подпись К.. у знака колодца, изображаемого на карте без подписи собственного названия, дается лишь в тех случаях, когда колодец требуется выделить как ориентир. Обозначения артезианских колодцев сопровождаются подписью арт. к., гидрологических скважин — подписью гидр. скв.

Условные знаки и обозначения топографических карт — ЛикБез

Правильное чтение карты обеспечивается хорошим знанием условных знаков. Условные знаки топографических карт всех масштабов по своему начертанию в подавляющем большинстве одинаковы, а поэтому знание условных знаков карт масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000 делает возможным чтение топографических карт более мелких масштабов. Условные знаки карт масштабов 1:200000, 1:500000 и 1:1000000, отличающиеся от условных знаков топографических карт более крупных масштабов, приведены в отдельных таблицах справочника (стр. 43-55).

Интересное:  Пособие по безработице сколько

Умовні знаки топографічних карт

Методичні вказівки. Спочатку необхідно записати, скільки в одиниці довжини на карті вміщується таких самих одиниць довжини на місцевості. Наприклад, якщо заданий масштаб 1: 10 000. то це означає, що 1 см на карті відповідає 10000 см на місцевості. Тапер число в другій частині такого запису потрібно перевести в більш крупніші одиниці довжини, які використовуються для вимірювань на місцевості, тобто в метри і кілометри. Тоді отримаємо, що 1 см на карті відповідає 100 м на місцевості. Це і є іменований масштаб.

Умовні знаки топографічних карт

Масштабными (контурными) знаками называют условные знаки, применяемые для заполнения площадей объектов, выражающихся в масштабе плана или карты. По плану или карте можно определить при помощи такого знака не только местоположение объекта, но его размеры и очертания.

Топографические (картографические) условные знаки

Для топографических условных знаков предусмотрена общность обозначений (по начертанию и цвету) однородных групп объектов, при этом основные знаки для топографических карт разных стран не имеют между собой особых различий. Как правило, топографические условные знаки передают форму и размеры, местоположение и некоторые качественные и количественные характеристики воспроизводимых на картах предметов, контуров и элементов рельефа.

Умовні знаки

Це азбука, знання якої необхідне для читання карти. Хоча позначення умовних знаків до певної міри залежать від масштабу карти, всі їх прийнято ділити на три групи: масштабні, поза масштабні і пояснення. Перші зображають місцеві предмети (звичайно контуром), які «укладаються» в масштаб карти: озера, крупні міста і т.п. Інші — об’єкти, які не можуть бути виражені в даному масштабі. По такому знаку не можна судити про дійсний розмір показаного на карті селища, колодязя або моста. До третіх знаків відносяться цифри, написи і інші позначення.

Интересное:  Какая пенсия считается социальной

Умовні знаки топографічних карт

Лінійними умовними знаками (рис. 3.4, 6) показують об’єкти лінійного характеру (дороги, ріки, лінії зв’язку, електропередачі), довжина яких виражається в даному масштабі. На умовних зображеннях приводяться різні характеристики об’єктів; наприклад, на шосе 7 (м) показана: ширина проїзжої частини — 8 і всієї дороги — 12; на одноколійній залізниці 8 (м); +1,800 — висота насипу,- 2,900 — глибина виїмки.

Умовні знаки топографічних карт

Правильное чтение карты обеспечивается хорошим знанием условных знаков. Условные знаки топографических карт всех масштабов по своему начертанию в подавляющем большинстве одинаковы, а поэтому знание условных знаков карт масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000 делает возможным чтение топографических карт более мелких масштабов. Условные знаки карт масштабов 1:200000, 1:500000 и 1:1000000, отличающиеся от условных знаков топографических карт более крупных масштабов, приведены в отдельных таблицах справочника (стр. 43-55).

Ссылка на основную публикацию