Умовні позначення топографічних карт

Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення

Грунтово-рослинний покрив зображується найчастіше масштабними умовними знаками у комбінації із пояснювальними написами та кольорами. Площі, зайняті деревинною рослинністю, замальовуються зеленою фарбою, зайняті чагарником і низькорослою деревинною рослинністю — світло-зеленою фарбою, трав’яна рослинність має білий фон.

Умовні знаки на топографічних картах

Топографічні карти видаються в кольорі. Об’єкти гідрографії зафарбовані голубим кольором (моря, озера, річки, джерела, заболочені міста), рослинність — зеленим, шосейні дороги — червоним, покращенні дороги — жовтим, рельєф — коричневим кольором. Фарбування споріднених об’єктів на картах в різні кольори значно полегшує її читання.

Умовні позначення топографічних карт

Реки, изображаемые в одну линию, вычерчиваются, как правило, с постепенным утолщением линии от истока к устью; реки, протекающие в пустынных районах, могут вычерчиваться с постепенным уменьшением толщины линии и в устьевой части (у рек, теряющихся в песках); толщина линии должна быть в пределах от 0,1 до 0,5 мм. При изображении рек в две линии толщина каждой линии должна быть порядка 0,1 мм, а наименьший промежуток между ними — 0,3 мм. Переход от изображения реки в одну линию к ее изображению в две линии должен быть плавным.

Условные знаки и обозначения топографических карт — ЛикБез

Пояснительные условные знаки и подписи применяются для дополнительной характеристики объектов местности и показа их разновидностей. Например, фигурна хвойного или лиственного дерева на изображении леса показывает преобладающую в нем породу деревьев, поперечные штрихи на условном знаке железной дороги показывают количество путей, а цифры и буквы на условном знаке шоссейной дороги — ширину и материал покрытия. Пояснительные условные знаки и подписи позволяют более полно изучить по карте характер местности.

Интересное:  Когда выплачивают родовые деньги

Умовні позначення топографічних карт

Якщо ліва ніжка вимірювача не збігається з кінцем поділки на нижній лінії лівої основи масштабу, вимірювач із заданим розхилом пересовують послідовно в гору від однієї горизонтальної паралельної лінії до другої. Права ніжка має переміщуватися по одному з перпендикулярів доти, доки ліва ніжка не потрапить на одну з трансверсалей . Тоді визначають значення горизонтальної проекції лінії на місцевості.

Умовні позначення топографічних карт

7. Мінімальна відстань між умовними знаками, що зображуються з просвітом між ними, повинна бути не менше 0,2 мм. Якщо центри знаків розташовуються на рамці оригіналу карти, то вони зображуються на цьому і суміжному аркушах; якщо центр знака знаходиться поблизу рамки оригіналу карти, то умовний знак наноситься повністю, а лінія рамки — з розривом.

Условные обозначения на топографических картах

Масштаб карты обозначается сбоку или снизу карты. Он показывает соотношение размеров: обозначенного на карте к натуральному. Таким образом, чем знаменатель больше, тем материал менее подробный. Допустим, карта 1:10 000 будет иметь в 1 сантиметре 100 метров. Чтобы узнать расстояние в метрах между объектами, с помощью линейки измеряется отрезок между двумя пунктами и умножается на второй показатель.

Топографические (картографические) условные знаки

Масштабные, или площадные условные знаки служат для изображения таких топографических объектов, занимающих значительную площадь и размеры которых в плане могут быть выражены в масштабе данной карты или плана. Площадной условный знак состоит из знака границы объекта и заполняющих его знаков или условной окраски. Контур объекта показывается точечным пунктиром (контур леса, луга, болота), сплошной линией (контур водоема, населенного пункта) или условным знаком соответствующей границы (канавы, изгороди). Заполняющие знаки располагаются внутри контура в определенном порядке (произвольно, в шахматном порядке, горизонтальными и вертикальными рядами). Площадные условные знаки позволяют не только найти расположение объекта, но и оценить его линейные размеры, площадь и очертания.

Интересное:  Льготы по транспортному налогу для пенсионеров в выборге

Умовні позначення топографічних карт

Однак навіть на карті самого великого масштабу неможливо відобразити у всій повноті і деталях безліч різних місцевих предметів та їх індивідуальних особливостей. Якщо намагатися зробити спробу зробити це, карта стане надмірно перевантажена різними деталями, що ускладнюють її вивчення і користування. Тому під час зйомок і складання карт доводиться, тою чи іншою мірою, що залежить головним чином від масштабу і призначення карти, проводити відбір і узагальнення другорядних деталей місцевості, щоб більш вразливо показати її більш суттєві елементи і характерні особливості. Чим дрібніше масштаб, тим менша кількість предметів і з меншими подробицями їх показують на карті.

Умовні позначення топографічних карт

  • пропорційно у певному співвідношенні (відповідно до масштабу карти) зменшувати розміри об’єктів місцевості, відтворюючи її у свідомості користувача;
  • відображати об’єкти місцевості, які зі зменшенням масштабу карти неможливо показати, але за своїм значенням повинні бути показані на ній (на аерофотознімку дрібні деталі важко розпізнати, а зі зменшенням масштабу можлива їх втрата зовсім);
  • відображати на карті рельєф місцевості, тобто показувати нерівності земної поверхні на площині з можливістю проводити будь-які виміри і розрахунки;
  • не обмежуватись відображенням на карті лише зовнішнього вигляду об’єктів місцевості, але і вказувати їх внутрішні якості, наприклад, підводний рельєф великих водоймищ, ґрунти дна річок, тоді як аерофотознімки дають лише деяке уявлення про різницю поверхневих вод та виділяють зони малих глибин;
  • відображати на карті непомітні на місцевості, але важливі природні явища (магнітне схилення, аномалії сили тяжіння тощо);
  • виключати незначні деталі окремих об’єктів місцевості або виділяти їх важливі та характерні ознаки.
Ссылка на основную публикацию